Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2014

Nagle ogarnęło mnie przykre uczucie, że nigdzie naprawdę nie należę...
— Marlen Haushofer "Ściana"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viascorpix scorpix

March 28 2014

8688 3df6 420
Reposted fromscorpix scorpix

March 26 2014

" Mógłbym Ci napisać miliard razy jeszcze, że Cię kocham, drugie tyle powiedzieć i każdym moim gestem to udowadniać, ale tak naprawdę to wszystko jest gówno warte, to słowo straciło dla mnie sens, bo zbyt mało wyraża tego, co ja do Ciebie czuję. Bo jak nazwiesz to, że wstaję rano i myślę o Tobie, że fajnie byłoby gdybyś tu była, wychodzę z łóżka, patrzę na telefon, a tam nie ma nic... i myślę "i tak ją kocham", spoko, napiszę jej coś miłego, bo mam na to straszną ochotę. I tak powstają smsy poranne, po prostu z miłości. 
Zaraz, zaraz, miłość? Jeżeli to słowo wyraża potrzebę życia obok kogoś - nie więcej niż na odległość długości naszych rąk; chęć uszczęśliwienia drugiej osoby swoim kosztem, i nie zważając na nic będąc własnością drugiej osoby, to okej, miłość istnieje. :)
I nią chcę Cię obdarowywać, no ale proszę Cię - teraz każdy każdemu mówi, że go kocha i masakra - ja Cię coś więcej niż kocham, tak naprawdę nie umiem tego określić normalnie, to jak... cokolwiek się dzieje, to chciałbym na to patrzeć z Tobą; chciałbym się uczyć Ciebie na pamięć; chciałbym wszystko z TOBĄ, uwielbiam z Tobą rozmawiać, jesteś moją przyjaciółką. Hah. 
Nigdy nie mówiłem tyle swojej dziewczynie, zawsze odróżniałem przyjaciela od dziewczyny, i tyle, dwa światy, teraz całym światem jesteś Ty...
Wskoczyłbym za Tobą w ogień, jeżeli jeszcze raz ktoś Ci ubliży, albo coś powie, to przepraszam, ale kurwa nie odpuszczę. Odpuszczałem całe życie, ale teraz wiem - Ciebie nie mogę sobie odpuścić, potrzebuję Cię. "
— za piękne, żeby było prawdziwe.
Reposted fromekstaza ekstaza
Kawy, herbaty, soku, mnie? 
Reposted fromshades-of-minds shades-of-minds viaekstaza ekstaza
‒ Jeśli on cię naprawdę kocha, wróci do ciebie. To nawet mu dobrze zrobi, kiedy zobaczy, że nic nie jest mu z góry dane. Ja starałem się przez pięć lat, żeby zdobyć twoją mamę! ‒ Ale on czeka na mnie już trzynaście lat! ‒ Czekać to nie znaczy starać się!
— k
Reposted frommadeliine madeliine viamefir mefir
Wszystko, czego chcę, to rozmawiać z Tobą, chcę wiedzieć jak Ci minął dzień, gdzie chcesz coś zjeść, chcę się z Tobą kłócić, chcę usłyszeć wszystkie Twoje teorie, nawet te całkowicie błędne.
— The First Time
Reposted frompotrzask potrzask viamefir mefir

March 25 2014

Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Wiśniewski
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viamefir mefir

March 24 2014

Milczymy, by nie pogorszyć sprawy. Tracimy szansę nic nie mówiąc.
Reposted frombigevilgrin00 bigevilgrin00 viaaalison34 aalison34
5774 cc1e 420
Reposted fromhermina hermina viasouxie souxie
Wszystkie granice są umowne i czekają aż ktoś je przekroczy.
— Atlas Chmur.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku
3644 5a45 420
Reposted frommaryann maryann viawdzienniku wdzienniku
Czasami nocą robiła się malutka i wystraszona, przekonana, że cokolwiek ma w życiu dobrego, zaraz to straci i nie będzie mogła nic na to poradzić.
— J.Carroll
Mam tylko jedno pytanie. Nie oczekuję długiej odpowiedzi. Czy chcesz tego samego co ja?
— odpowiedz
Reposted bybluelabelmonaemmy-life
1357 82d7 420
Reposted frommalledivy malledivy viazapominanie zapominanie
6582 cdd7 420
Reposted fromscorpix scorpix viazapominanie zapominanie
6845 7f9e 420
Reposted fromnyaako nyaako viazapominanie zapominanie
9990 d325 420
Reposted fromlittlefool littlefool viazapominanie zapominanie
Nie mogę na niczym innym skupić myśli. Wróć już proszę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl